ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Π.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον 2 θα ανοίξει για αιτήσεις στις 8/3.

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό και τα παραρτήματα.

Attachments:
Download this file (1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης.pdf)1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης.pdf[ ]318 kB
Download this file (10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ_Δήλωση Πιστοποίησης για την Ολοκλήρωση του Έργου.pdf)10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ_Δήλωση Πιστοποίησης για την Ολοκλήρωση του Έργου.pdf[ ]394 kB
Download this file (11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_de minimis.pdf)11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_de minimis.pdf[ ]421 kB
Download this file (12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης - Βηματα - Ελεγχοι.pdf)12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης - Βηματα - Ελεγχοι.pdf[ ]353 kB
Download this file (13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙII ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.pdf)13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙII ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.pdf[ ]154 kB
Download this file (14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.pdf)14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.pdf[ ]195 kB
Download this file (2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.pdf)2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.pdf[ ]166 kB
Download this file (3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Εντυπο Πρότασης Παρεμβασεων.pdf)3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Εντυπο Πρότασης Παρεμβασεων.pdf[ ]284 kB
Download this file (4.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Έντυπο Επιμερισμού προυπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα.pdf)4.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Έντυπο Επιμερισμού προυπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα.pdf[ ]115 kB
Download this file (4.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Έντυπο Επιμερισμού προυπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα.pdf)4.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Έντυπο Επιμερισμού προυπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα.pdf[ ]75 kB
Download this file (5Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΑ_Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης.pdf)5Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΑ_Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης.pdf[ ]204 kB
Download this file (5Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΒ_Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Οριστικής Υποβολής Αίτησης.pdf)5Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΒ_Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Οριστικής Υποβολής Αίτησης.pdf[ ]199 kB
Download this file (5Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΓ_Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής.pdf)5Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΓ_Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής.pdf[ ]201 kB
Download this file (6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_Εντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης.pdf)6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_Εντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης.pdf[ ]291 kB
Download this file (7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμερ.pdf)7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμερ.pdf[ ]120 kB
Download this file (7.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμερ.pdf)7.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμερ.pdf[ ]60 kB
Download this file (8.A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_A YΔ αναδόχου έργου.pdf)8.A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_A YΔ αναδόχου έργου.pdf[ ]243 kB
Download this file (8.B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Β YΔ προμηθευτή υλικών.pdf)8.B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Β YΔ προμηθευτή υλικών.pdf[ ]244 kB
Download this file (8.Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Γ κοινή YΔ προμηθευτή - αναδόχου.pdf)8.Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Γ κοινή YΔ προμηθευτή - αναδόχου.pdf[ ]248 kB
Download this file (9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ_YΔ χρήσης ακινήτου.pdf)9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ_YΔ χρήσης ακινήτου.pdf[ ]243 kB
Download this file (ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΙΚ_II_2018.pdf)ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΙΚ_II_2018.pdf[ ]1032 kB