ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Π.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η παρούσα Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 578/ Β /29-7-91) αναφέρεται στη λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, καταργώντας παλαιότερες διατάξεις.