ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Π.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 529/Β/3.4.2015 με τη νέα Π.Δ. 3/2015 κατά την οποία καθορίζονται τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στους χώρους συνάθροισης κοινού για κτήρια προ του Π.Δ. 71/88.

Με τη νέα Π.Δ. καταργείται η 3/1981.