ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Π.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ενδιαφέρεται για την έκδοση νέου ηλεκτρολογικού σχεδίου (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη) για το Κτίριό της, στην περιοχή Αλεπού της Κέρκυρας. Η παροχή του Κτιρίου είναι τριφασική Νο 7 (συμφωνημένη ισχύς 250KVA).  

Οι ενδιαφερόμανοι μπορούν να επικοινωνήσουν μe tην ΔΕΔΔΗΕ και να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως και την 11.11.2020 για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας.

 

 

Αικατερίνη Α. Αναστασίου
Τομεάρχης Υποστήριξης

Τ 26610 21357, εσωτ. 103
F 26610 39447
[email protected]
Αλεπού, 49 100, Κέρκυρα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ