ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Π.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας του Κέντρου Υγείας Αγίου Μάρκου.

Παρακαλώ οι συνάδελφοι που επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο πρωτόκολλο του ΠΕΔΥ -ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ με fax μέχρι  16/11/2018  ημέρα  Παρασκευή και ώρα   2:00  μμ.