ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Π.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σε συνέχεια των κινητοποιήσεων του Π.Τ. Κέρκυρας όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών προχωρήσαμε σε κατάθεση εγγράφου προς την ΥΔΟΜ Κέκρυρας με σκοπό την επίταση της προσοχής των αρμόδιων ελεγκτών σε θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων κατά τον έλεγχο νομιμότητας των οικοδομικών αδειών.

Επίσης θίξαμε και το θέμα της έκδοσης ΠΕΑ κατα την αποπεράτωση της οικοδομής, όπου φαίνεται να μην εφαρμόζεται καθόλου η νομοθεσία.