ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Π.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σε συνέχεια των κινητοποιήσεων του Π.Τ. Κέρκυρας όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών προχωρήσαμε σε κατάθεση εγγράφου προς την ΥΔΟΜ Κέκρυρας με σκοπό την επίταση της προσοχής των αρμόδιων ελεγκτών σε θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων κατά τον έλεγχο νομιμότητας των οικοδομικών αδειών.

Επίσης θίξαμε και το θέμα της έκδοσης ΠΕΑ κατα την αποπεράτωση της οικοδομής, όπου φαίνεται να μην εφαρμόζεται καθόλου η νομοθεσία.

Επισυνάπτεται η απόφαση του ΔΣ του ΠΣΔΜ-Η της 4/10/2016 όσον αφορά τις εξελίξεις στην Τράπεζα Αττικής.

Το Π.Τ Κέρκυρας ήταν το πρώτο που ανέδειξε το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων πανελλαδικά και οδήγησε σε μια συντονισμένη συζήτηση και αξιολόγηση του θέματος σε συνεργασία με τα υπόλοιπα περιφερειακά τμήματα παίρνοντας σαφής θέσεις ως προς τη διατήρηση των ενιαίων δικαιωμάτων των Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων.