ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Π.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

'Eχουν αναρτηθεί στο site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι προς διαβούλευση το σχέδιο αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ καθώς και των ΤΟΤΕΕ 20701-1/2/4.

Ακολουθούν οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/el/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=222

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/el/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=243

Το χρονικό διάστημα διαβούλευσης είναι βάσει της διαδικασίας 3 μήνες αλλά όπως φαίνεται από την ανάρτηση στη συγκεκριμένη σελίδα η ελληνική πλευρά φέρεται να έχει θέσει θέμα επείγοντος οπότε ενδέχεται να λήξει πιο σύντομα.

πηγή: ΠΣΥΠΕΝΕΡ