ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Π.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου του 2019 και ώρα 17:30 η ΕΕΤΕΜ διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Θεμελιακή γείωση και Προστασία από υπερτάσεις" στην αίθουσα προσκόπων στο Φαληράκι.

Η εταιρεία Πανάρετος Γ. Ιωσήφ, Πυροσβεστικά Μέσα - Συστήματα Ασφαλείας, σε συνεργασία με την FirePro Hellas Α.Ε., θυγατρική της FirePro Systems παγκοσμίου ηγέτη και κατασκευαστή πυροσβεστικών προϊόντων Αεροζόλ με εξαγωγές σε περισσότερες από 80 χώρες, και σημαντικές πιστοποιήσεις CEN/TR15276, ISO15779, UL, BSI, LPCB, IMO, σας προσκαλεί στις 14/02/2019
και ώρα 17:45 στο Corfu Palace Hotel.

Attachments:
Download this file (FP GREEK Brochure_UV.pdf)FP GREEK Brochure_UV.pdf[ ]2155 kB
Download this file (Πρόσκληση.pdf)Πρόσκληση.pdf[ ]61 kB

Οι Υπουργοί ΟΙκονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας συνυπέγραψαν την τροποποίηση της ΚΥΑ «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».

Σύμφωνα με την απόφαση, τροποποιείται η ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (Β' 2367), ως ακολούθως:

Το άρθρο 18 «Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Δ6/Β/οικ.5825/2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 407), διατηρείται σε ισχύ έως και την 26η Νοεμβρίου 2017.

2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, για τους σκοπούς της Φ.Β1/Ε2.1/244/6/05.01.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Προκήρυξη του Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Β' 54), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην οποία προβλέπεται ότι η διαπίστωση επίτευξης του στόχου ενεργειακής αναβάθμισης γίνεται μέσω σύγκρισης της διαφοράς της ενεργειακής κατανάλωσης πριν και μετά τις παρεμβάσεις, τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων εκδίδονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την έκδοση των ΠΕΑ που εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας και σε εφαρμογή των συστάσεων βάσει των οποίων υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις.

'Eχουν αναρτηθεί στο site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι προς διαβούλευση το σχέδιο αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ καθώς και των ΤΟΤΕΕ 20701-1/2/4.

Ακολουθούν οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/el/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=222

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/el/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=243

Το χρονικό διάστημα διαβούλευσης είναι βάσει της διαδικασίας 3 μήνες αλλά όπως φαίνεται από την ανάρτηση στη συγκεκριμένη σελίδα η ελληνική πλευρά φέρεται να έχει θέσει θέμα επείγοντος οπότε ενδέχεται να λήξει πιο σύντομα.

πηγή: ΠΣΥΠΕΝΕΡ

Το Π. Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα

«Ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4387/2016 και η λειτουργία του νέου φορέα ΤΜΕΔΕ»

με βασικό ομιλητή τον κ. Κωνσταντίνο Μακέδο, Πρόεδρο ΤΜΕΔΕ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 και ώρα 19.30 στο Φαληράκι (αίθουσα ΔΟΠΑΠ).

Μετά το τέλος της ενημέρωσης θα απαντηθούν ερωτήσεις.

Για την καλύτερη οργάνωση της συζήτησης, παρακαλούμε να υποβάλετε τα ερωτήματα σας ηλεκτρονικά στο e-mail: tee_kerk@tee.gr.

ΑΠΟ TO TK/TEE

Πρόσκληση από το Κέντρο Υγείας Αγίου Μάρκου για κατάθεση προσφορών για εκτέλεση ΠΕΑ και ΥΔΕ μέχρι 24/2/2017.

Σαν πρώτες παρατηρήσεις που έχουμε να κάνουμε είναι ότι το έγγραφο είναι ελλιπές χωρίς πληροφορίες για το κτήριο.

Επίσης έχουμε κάποιες ενστάσεις για την προσφορά της ΥΔΕ.

Θα έχουμε νεότερα σύντομα για το θέμα.

 

23/2/2017

Απάντηση του Συλλόγου για τις ελλείψεις της πρόσκλησης. Επισυνάπτεται η επιστολή.

Με βάση τη παρακάτω Διάταξη, από την 1η Φεβρουαρίου 2017, θα πρέπει να αναρτηθεί σε κάθε επαγγελματική εγκατάσταση, μία εκ των δυο Πινακίδων,  που υπόδειγμα της θα βρείτε παρακάτω και αφορά τα τερματικά POS.

Η διάταξη αρχικά:

Άρθρο 66 Ν.4446/201

  1. Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.
  2. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
    […]
    Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2017, εκτός από τη διάταξη της παραγράφου 5, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατεβάστε από εδώ τις υποχρεωτικές πινακίδες.

πηγή: foroline.gr
διόρθωση: psdmh-kerk.gr

Attachments:
Download this file (Pinakida-POS.pdf)Pinakida-POS.pdf[ ]205 kB

Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. για την κατάρτιση του Μητρώου των Ενεργειακών Ελεγκτών, του καθορισμού του καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων αυτών και την πιστοποίησή τους.

Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους Ενεργειακούς Ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β, Γ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.4342/2015, και στην παρ. 1 του άρθρου 17 του νόμου 4342/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν.4409/2016.

Σχετικά με την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας των μηχανικών για την κατάταξη τους στις τάξεις Β και Γ, θεσπίζεται ισοδύναμο καθεστώς επαγγελματικών προσόντων μέσω συστήματος συλλογής βαθμών. Οι βαθμοί δύναται να συλλεχθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Ενημέρωση σχετικά με τα έγγραφα του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017. Τα όσα αναφέρονται αφορούν περιπτώσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων, για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε έναν από τους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς. Για τις περιπτώσεις υποχρεωτικής ασφάλισης σε περισσότερους του ενός εντασσόμενους φορείς θα επακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.